ES PROJECTS

E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas


UAB "Sidabras" įgyvendina projektą pagal pažangos priemonę "Skatinti įmones skaitmenizuotis", kurio tikslas - sukurti ir įdiegti e.pardavimo sandorių sudarymo sprendimą, skirtą klientams pateikti užsakymus, matyti informaciją apie užsakymų vykdymo eigą ir atsiskaityti už įvykdytus užsakymus. 

Projektas prisidės prie įmonės veiklos skaitmenizavimo ir jos konkurencingumo didinimo. 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Projekto pavadinimas: "E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas UAB "Sidabras"; 

Projekto vykdytojas: UAB "Sidabras";

Projekto vykdymo pradžia: 2024-05-08;

Projekto vykdymo pabaiga: 2024-05-28;

Bendras projekto biudžetas: 31 789,70 EUR, iš kurių Europos Sąjungos finansuojama dalis sudaro 15 894,85 EUR.

Want to collaborate?

Press below and leave us your contact information. Our team will reach you out.

COLLABORATE

All rights reserved